Me

Slutet på en era..

Idag togs tyvärr det tråkiga beslutet att påbörja en avveckling (nedläggning) av min kära kår, Scoutkåren Alströmer, som i år fyller 91 år. Det är tråkigt att det blivit så och att vi inte känner att vi har något val, men det var ganska oundvikligt. Känns jättetråkigt, inte det roligaste som finns att vara i den grupp som avslutar en verksamhet som funnits i nästan hundra år. Hade mycket hellre varit med och startat upp verksamheten igen, att få vara med och faktiskt lyckas – men efter många misslyckade försök har vi nog alla tröttnat: inga föräldrar som vill hjälpa till = ingen verksamhet. Ingen verksamhet = inga pengar. Inga pengar = ingen kår.

Scoutläger på Sjöhagen

Scoutläger på Sjöhagen

Standard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *